6వ భాగం – శ్రీ సంపూర్ణ రామాయణము – శ్రీ చాగంటి గారిచే 6వ రోజు

మీపై ఈశ్వరానుగ్రహం సదా వుండాలని, ఎల్లవేలలా మనసు, బుద్ది సన్మార్గమునందు వుండి, మీ జీవిత ప్రయాణము ధర్మబధ్దంగా, ప్రశాంతముగా,ఆత్మానందముతో సాగిపోవాలని, మానసికంగా మరియు శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా వుండాలని మనసారా కాంక్షీస్తూ…. పై చిత్ర రూపాన్ని విని, వీక్షించినందుకు మీకు నా కృతజ్ఞతాబినందనం… – విశ్వజ్ఞ (http://vishwagna.com)

Srimad Sampoorna Ramayana Pravachanam (In Telugu)
by Brahma Sri Chaganti Koteswara Rao Garu

Please Subscribe for more Videos. Thankyou.

Category:

Telugu Puranas

Comments are closed.