Lord Balaji Songs – Venkatesa Vaibhavam – Athikaalai – Devotional Songs

Subscribe to the Tamil Devotional Youtube Channel:
https://www.youtube.com/user/devotionaltamilsongs

To Watch Other Lord Venkateshwara Songs, Click Here :
https://www.youtube.com/watch?v=fmKa7QEOCbo&list=PL94869347EA588F7F

Become a devotionaltamilsongs Fan on Facebook:
https://www.facebook.com/superaudiomadras?ref=hl

Playlists
Amman Songs –
https://www.youtube.com/watch?v=-mMmITTCNyA&list=PLgCqAI-eyFAMtxpj993JMdPtJ5beChgNL

Lord Shiva Songs –
https://www.youtube.com/watch?v=9iprYwicdWo&list=PL08557F8992B55316

Perumal Songs
https://www.youtube.com/watch?v=fmKa7QEOCbo&list=PL94869347EA588F7F

FOR ONLINE PURCHASE VISIT US AT
http://www.musicandchants.com/

Connect with us:
google+: https://plus.google.com/111059833508006709219/posts
facebook: https://www.facebook.com/superaudiomadras?ref=hl
twitter: https://twitter.com/musicandchants

Find us on
http://www.pinterest.com/navindaswani5/

Ashtakshara Kshetras – Vishnu Swayam Vyakta Kshetras:

There are 8 ashtakshara Swayam-Vyakta Kshetras of Lord Vishnu.

‘srirangam venkatadrischa srimushnam totaparvatam
salagramam pushkaramcha naranarayanashramam
naimisham cheti me sthananyasou mukthi pradhanivai
YetusvashtaksharaIkaka: varnamurthir vasamyaham
tishtami krishna kshetre punya sapthakogatha:
ashtaksharasya mantrasya sarvakshara maya sada’

In this verse Lord Narayana points out that the eight Swayam Vyakta Kshetrams
of Srirangam, Tirupathi, Srimushnam, Vanamamalai, Salagramam, Badri, Naimisharanyam and Pushkar grant liberation to those who visit the place. The Lord as the Archa Murthy at each of these Kshetrams signifies one Aksharam of His Ashtakshara Mantram.

Category:

Tamil Songs

Comments are closed.