Sri Annapoorani Stotram

Nityanandakari varabhayakari saundaryaratnakari

Nirdhutakhilaghorapavanakari pratyaxamaheshvari

Praleyachalavanshapavanakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 1

Nanaratnavichitrabhushanakari hemambaradambari

Muktaharavilambamana vilasath vaxojakumbhantari

Kashmiragaruvasita ruchikarii kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 2

Yoganandakari ripukshayakari dharmarthanishthakari

Chandrarkanalabhasamanalahari trailokyaraxakari

Sarvaishvaryasamastavajnchitakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 3

Kailasachalakandaralayakari gauri uma shankari

Kaumari nigamarthagocharakari onkarabijaxari

Moxadvarakapatapatanakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 4

Drishyadrishya vibhutivahanakari brahmandabhandodari

Lilanatakasutrabhedanakari vigyanadipankuri

Shrivishveshamanah prasadanakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 5

Urvi sarvajaneshvari bhagavati matanapurneshvari

Veninilasamanakuntaladhari nityanadaneshvari

Sarvanandakari sadashubhakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 6

Adikshantasamastavarnanakari shambhostribhavakari

Kashmira trijaleshvari trilahari nityankura sharvari

Kamakanxakari janodayakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 7

Devi sarvavichitraratnarachita daxayani sundari

Vame svadupayodhara priyakari saubhagya maheshvari

Bhaktabhishtakari sadashubhakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 8

Chandrarkanalakotikotisadrisha chandranshubimbadhari

Chandrarkagnisamanakundaladhari chandrarkavarneshvari

Malapustakapashasankushadhari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 9

Kshatratranakari mahabhayakari mata kripasagari

Saxanmoxakari sada shivakari vishveshvari shridhari

Daxakrandakari niramayakari kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari 10

Anapurne sadapurne shankarapranavallabhe

Gyanavairagyasiddhyartham bhiksham dehi cha parvati 11

Mata cha parvati devi pita devo maheshvarah

Bandhavah shivabhaktashcha svadesho bhuvanatrayamh 12

THANKS FOR THE FOOD

Comments are closed.