Devi Mahatmyam – Part 3 of 3

DEVI MAHATMYAM – UTTARA BHAGAM

1. Tantroktam Devi Suktam
2. Pradhanyakam Rahasyam
3. Vaiktikam Rahasyam
4. Moorti Rahasyam
5. Kshama Prarthana
6. Durga Sooktam (Rig Veda Samhita)
7. Upasamharah

Category:

Devi Mahatmya

Comments are closed.