Details

Song
Poojyaya Raghavendraya Satya Dharma Ratayacha,
Bhajatam Kalpavrikshaya Namatam Kamadhenave

Language – Tamil

Comments are closed.